Aktualności

„Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”

W ramach promocji i kultywowania lokalnych tradycji w naszym regionie, Lokalna Grupa
Działania Ziemi Mińskiej wraz z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza VII konkurs
pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”, w którym
uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach.

 

I. Barszcz regionalny, dania główne
II. Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp.
III. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
IV. Desery (ciasta i desery)

 

Celem konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami
tradycyjnymi. Konkurs ma za zadanie wzbudzenie większego zainteresowania wśród
potencjalnych konsumentów, a w rezultacie doprowadzenie do powstania rynku produktów
wysokiej jakości.

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE

„Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”