OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Mińskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres i temat: Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
odpowiadający
§ 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2016

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE

Related Posts