Aktualności

Ogłoszenie – specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ogłasza nabór na stanowisko „Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR”. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR” w Biurze LGD Ziemi Mińskiej przy ul. Tuwima 2A lok. U3 w Mińsku Mazowieckim od dnia 2 do 13 listopada 2020r. w godzinach od 900 do 1500. Niezwłocznie po zakończeniu naboru Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD ZM www.lgdziemiminskiej.pl . Szczegóły w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie – specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR