OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2016 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2016

Zakres i temat:  Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt.1  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 50 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynął 1 wniosek.

W dniu 15 listopada 2016 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

 

Protokół z posiedzenia Rady 16.11.2016 r.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 1/2016

Lista operacji wybranych do dofinansowania 1/2016

OGŁOSZENIE