Aktualności

Szkolenie z możliwości pozyskiwania środków na działalność gospodarczą oraz współpracę między podmiotami

13 czerwca 2016 r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmińskiego 14 w Mińsku mazowieckim odbyło się szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki wiejskiej, hotelarskiej, gastronomicznej, wypoczynkowej,, dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych jak też dla wszystkich zainteresowanych rozwojem lub zakładaniem działalności gospodarczych a w szczególności dla grup defaworyzowanych określonych w LSR.

Szkolenie zaczęło się od omówienia produktu turystycznego oraz tego jakie kroki można podjąć by skutecznie dzięki temu promenować obszar LGD Ziemi Mińskiej ale też zarabiać na tym produkcie. Trenerem był Huberty Gonera ekspert w dziedzinie programowania lokalnych produktów turystycznych oraz  działalności i organizacji z nimi związanych.

Program zakładał:

  1. Ustanowienie wyróżnika turystyki Ziemi Mińskiej. Określeniu największych naturalnych i kulturowych atrakcji obszaru oraz jaką rolę we współpracy między podmiotami mogą odgrywać gminy powiatu mińskiego.
  2. Jak zarabiać na produkcie turystycznym – dobre praktyki związane z produktami turystycznymi na terenie kraju.
  3. Lokalna Organizacja turystyczna (LOT) jako forma współpracy między podmiotami działającymi w jednej branży i jednostek samorządu terytorialnego.

W ostatnim punkcie szkolenia Paulina Górna przedstawiła możliwości dofinansowania przedsięwzięć związanych z turystyką i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Lokalnej Grupy

Działania w perspektywie finansowej PROW 2014-2020.

W szczególności:

  • Premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Dofinansowania rozwijania działalności gospodarczej,
  • Dofinansowanie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych,
  • Dofinansowanie tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Szkolenie z możliwości pozyskiwania środków na działalność gospodarczą oraz współpracę między podmiotami
czytaj więcej