Aktualności

Szkolenia dla beneficjentów 29 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r.

Dnia 29 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyły się bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej. Szkolenia poprowadził Sebastian Zdanowicz – Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz Aneta Wójcik – Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej i Paulina Górna – Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR.

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu.

DSC_0208_00001 DSC_0213_00006 DSC_0214_00007 DSC_0216_00009 DSC_0217_00010 DSC_0218_00011 DSC_0219_00012 DSC_0221_00014 DSC_0223_00016 DSC_0224_00017 DSC_0225_00018 DSC_0226_00019 DSC_0227_00020 DSC_0228_00021 DSC_0229_00022 DSC_0230_00023 DSC_0231_00024 DSC_0232_00025 DSC_0238_00031 DSC_0239_00032 DSC_0243_00036 DSC_0246_00039 DSC_0247_00040 DSC_0248_00041

Szkolenia dla beneficjentów 29 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r.