Aktualności

Rekrutacja do projektu Kulturalni połączeni

LGD Ziemi Mińskiej Ogłasza rekrutację do projektu „ Kulturalnie połączeni” w ramach programu Erasmus +.

Partnerskie LGD działają na obszarach wiejskich. Członkowie LGD to mieszkańcy wsi i małych miast. Wsie to obszary biedniejsze  względem większych miast. Zamieszkuje tu ludność mniej zamożna, jest ograniczony dostęp do kultury ( mała bądź żadna ilość muzeów, kin, teatrów, centrów spotkań), nauki ( brak szkół wyższych, Uniwersytetów III wieku, organizacji zajmujących się edukacją i aktywizacją). Na obszarach wiejskich z powodu braku możliwości bardzo ograniczona jest aktywność społeczności lokalnej oraz integracja międzypokoleniowa. Z braku dostępu do kultury oraz często z braku środków społeczność zamyka się w domach. Niewątpliwie jest to problem. Dzięki realizacji projektu planujemy zaktywizować grupę ludzi z 3 państw po to by dać im umiejętności, narzędzia i inspirację do dalszych działań na terenie swoich małych ojczyzn.

Dzięki udziałowi w projekcie wszystkich grup pokoleniowych nie dość że nastąpi integracja międzypokoleniowa to jeszcze osoby z defaworyzowanego środowiska wiejskiego podejmą inicjatywę wspierania edukacji, kultury i włączenia społecznego na swoim terenie.

Osoby z grupy docelowej:

  1. Poznają zasady pracy ze społecznością lokalną w innych krajach
  2. Pogłębią swoje kompetencje językowe
  3. Zapoznają się z kulturą i historią krajów partnerskich
  4. Wypracują metody współpracy ze społecznością lokalną
  5. Zwiększy się aktywność społeczna osób biorących udział w projekcie

 

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w 3 wizytach studyjnych:

Wizyta studyjna partnerów w Polsce(planowany termin styczeń 2023)

Szablon programu:

Dz1 – przyjazd partnerów

Dz2 – warsztaty językowe + warsztaty kulinarne ( partnerzy + 13 uczestników projektu)

Dz3 – zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym obszaru LGD Ziemi Mińskiej i historią

Dz4 – spotkanie z przedstawicielami samorządów i stowarzyszeń lokalnych, omówienie najważniejszych problemów

obszaru w kontekście aktywizacji społeczności lokalnej, włączenie społeczne, integracja międzypokoleniowa i

międzynarodowa, edukacja na obszarach wiejskich

Dz5 – wyjazd partnerów – na podstawie wizyty w Polsce partnerzy stwierdzą jakie mamy braki w działaniach edukacyjnych by podczas wizyt w ich kraju wiedzieć na co bardziej zwrócić naszą uwagę

aktywizacja grupy docelowej oraz zastosowanie nabytej wiedzy w dalszej działalności

 

Wizyta studyjna dla grupy docelowej z Polski na obszarze ARDE Portugalia (planowany termin lipiec-sierpień 2023)

Dz. I – przyjazd

Dz. II – zapoznanie z dziedzictwem kulturowym obszaru ARDE z zasadami działalności edukacyjnej grupy

Dz.III – warsztaty międzypokoleniowe z wykorzystaniem produktów lokalnych + warsztaty rękodzielnicze

Dz. IV – spotkanie z organizacjami i samorządami , nawiązanie partnerstw, zapoznanie się z problemami organizacji

Dz V – powrót

 

Wizyta studyjna dla grupy docelowej z Polski na obszarze Guadalhorce Hiszpania (planowany termin czerwiec 2023)

Dz. I – przyjazd

Dz. II – zapoznanie z dziedzictwem kulturowym obszaru Guadalhorce, z zasadami działalności edukacyjnej grupy, głównie

działalnością polegającą na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Dz.III – warsztaty międzypokoleniowe z wykorzystaniem produktów lokalnych (oliwki i pomarańcze)

Dz. IV – Warsztaty językowe z młodzieżą, spotkanie z organizacjami i samorządami, nawiązanie partnerstw,

Dz V – powrót

Każdy z uczestników będzie brał również aktywny udział w pracach ewaluacyjnych projektu.

Szczegóły zawiera regulamin rekrutacji, zgłoszeń dokonujemy na karcie zgłoszenia.

Regulamin_rekrutacji 

formularz zgłoszeniowy E+ kulturalnie połączeni

Rekrutacja do projektu Kulturalni połączeni