Aktualności

Rekrutacja na kursy podnoszące kwalifikacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursach:

  • prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną i badaniem wstępnym,
  • prawo jazdy kategorii C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną i badaniem wstępnym,
  • prawo jazdy kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną i badaniem wstępnym,
  • operatora koparko-ładowarki

Kurs odbędzie się w terminie kwiecień 2022 r.- grudzień 2022 , w liczbie godzin zgodnych z harmonogramem kursu określonym przez ośrodek szkolenia kierowców. Kurs odbędzie się na terenie Mińska Mazowieckiego, realizowany jest w ramach projektu „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość” akronim APPLE, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest bezpłatny. Więcej informacji w REGULAMINIE kursu.

Chętnych prosimy zgłaszać się telefonicznie do biura LGD Ziemi Mińskiej na nr 510 196 722 lub mailowo na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl do dnia 13.04.2022 r. do godziny 15.00.Zgłoszenia na- formularzu-zgloszeniowym.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN REKRUTACYJNY 

 

Rekrutacja na kursy podnoszące kwalifikacje