Aktualności

Rekrutacja – prawo jazdy

LGD ogłasza rekrutację dla mieszkańców LGD Ziemi Mińskiej na:

□  prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną/przyspieszoną uzupełniającą i badaniem wstępnym

□ prawo jazdy kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną/przyspieszoną uzupełniającą i badaniem wstępnym

□  kurs operatora koparko-ładowarki

□  kurs podesty ruchome samojezdne

Kursy są bezpłatne – Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy- w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 marca 2023 .

formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN-REKRUTACYJNY

Rekrutacja – prawo jazdy