Aktualności

Rekrutacja – wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin wyjazdu: 6-10.10.2020 r. Hiszpania

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej ( gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica ,Stanisławów, Sulejówek ) oraz obszarach partnerów LGD Zielone Mosty Narwi (2 przedstawicieli Partnera), Gminy Siennica ( 1 osoba)W wyjeździe studyjnym biorą udział członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej, które współpracują/są zainteresowani współpracą z LGD Ziemi Mińskiej  na rzecz celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na wyjazd studyjny należy dokonać w terminie podanym w formularzu zgłoszeniowym, poprzez formularz zamieszczony na www.lgdziemiminskiej.pl na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub osobiście w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. J. Tuwima 2a lok.U3 05-300 Mińsk Mazowiecki. Zgłoszeń należy dokonać od 25.09.2020 do dnia 30.09.2020 r. do godziny 12.00 .

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACYJNY Hiszpania

Program wyjazdu Hiszpania

zgłoszenie wyjazd studyjny Hiszpania 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Rekrutacja – wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich”