Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt. Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych”, która ma na celu organizację wyjazdu studyjnego do Czech dla 45 osób z partnerskich LGD w czerwcu 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 7 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę operacji ocenionych i wybranych, a znalazło się na niej łącznie 25 operacji, w tym jedna którą realizować będzie LGD Ziemi Mińskiej. Listę wybranych operacji można zobaczyć pod adresem: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/14338-srodki-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-na-ro.html

Termin wyjazdu: 3-6.06.2019 r. Praga ( Czechy).

Wartość operacji: 60 300,00 zł.

W ramach operacji zostanie zorganizowany wyjazd studyjny do Czech dla 45 osób z partnerskich LGD. Realizacja celu operacji przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności mieszkańców obszaru LGD Ziemi Mińskiej. Operacja będzie oddziaływać również do aktywizacji mieszkańców w sferze gospodarczej, podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy na terenach wiejskich. Dzięki realizacji operacji ułatwiona będzie współpraca na arenie międzyregionalnej oraz międzynarodowej.

Grupą docelową są: członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń z obszaru LGD, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie LSR, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD  jak również przedstawicieli Partnerów LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD „Bądźmy Razem” oraz LGD Zielone Mosty Narwi.

W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące efekty

  1. Organizacja wyjazdu studyjno-szkoleniowego.
  2. Przeszkolenie 45 osób z 4 partnerskich LGD.
  3. Wzrost aktywności społeczności wiejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w tym kreowania miejsc pracy na obszarze 4 partnerskich LGD w ciągu roku od zakończenia działania.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać po zapoznaniu się z regulaminem, na karcie zgłoszeniowej.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Rozstrzygnięcie konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019