Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu dla Partnerów KSOW w konkursie nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich, która ma na celu organizację wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla 14 osób z terenu partnerów w celu nawiązania współpracy międzynarodowej.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadziło, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 4/2020, w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. nabór wniosków o wybór operacji do realizacji w Planie Operacyjnym na lata 2020-2021 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 2020 rok.

Wpłynęło do nas 52 wnioski o dofinansowanie operacji partnerskich na łączną kwotę 3.228.519,09 zł.

w tym jedna którą realizować będzie LGD Ziemi Mińskiej.

Listę wybranych operacji można zobaczyć pod adresem: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/15602-nabor-operacji-partnerskich-ksow-zakonczony.html

Termin realizacji projektu: do 31.10.2020 r.

Wartość operacji: 66 662,00 zł.

Wyjazd będzie adresowany dla członków LGD, lokalnych liderów, przedstawicieli stowarzyszeń z obszaru LGD, osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie LSR, przedsiębiorców oraz pracowników biura LGD jak również przedstawicieli Partnera.

Efektem realizacji operacji ma być między innymi nawiązanie współpracy międzynarodowej miedzy polskimi partnerami a Hiszpanami. W celu osiągnięcia tego efektu najbardziej adekwatną formą realizacji operacji jest wizyta studyjna. W celu właściwej realizacji projektu zawarta została Umowa partnerska, określającą założenia, obowiązki Partnerów w ramach projektu

Projekt ma za zadanie zrealizować konkretne efekty jakimi są:
1. Organizacja wyjazdu studyjnego.
2. Przeszkolenie 14 osób z terenu partnerów.
3.Zainicjowanie współpracy międzynarodowej w okresie roku od dnia zakończenia realizacji operacji.
4.Wzrost aktywności społeczności wiejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w tym kreowania miejsc pracy na obszarze działania Partnerów w ciągu roku od zakończenia działania.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać po zapoznaniu się z regulaminem, na karcie zgłoszeniowej.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Rozstrzygnięcie konkursu dla Partnerów KSOW w konkursie nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.