Aktualności

Jakubinki 2023

W dniu 13.08.2023 r r. Prezes Zarządu Piotr Rawski reprezentował Ziemi Mińskiej na Jakubinkach .  Prezes podsumował działalność LGD, przeprowadzone nabory oraz zrealizowane inwestycje. W namiocie LGD udzielał również konsultacji podmiotom/osobom zainteresowanym dofinansowaniami.

 

Jakubinki 2023