Aktualności

Spotkanie analityczno-refleksyjne 13.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD Ziemi Mińskiej na Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR oraz oceny wdrażania LSR przez LGD Ziemi Mińskiej. Spotkanie odbędzie się 13.11.2018 r. od godziny 8.00 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14. Program spotkania w załączeniu.

program 13.11.2018 

Spotkanie analityczno-refleksyjne 13.11.2018 r.