Aktualności

Spotkanie analityczno refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR.

17 maja 2019 r. odbyło się w biurze LGD Ziemi Minskiej przy ul. Tuwima 2a lok.U3 05-300 Mińsk Mazowiecki spotkanie analityczno refleksyjne na temat aktualności i trafności celów   Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD Ziemi Mińskiej, odbyła się dyskusja na temat kształtu LSR oraz wskaźników. Wypracowano wnioski, które posłużą przy zmianie LSR i zwiększeniu budżetu na działania związane z przedsiębiorczością i projektami współpracy.

     

 

Spotkanie analityczno refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR.