Aktualności

Spotkanie informacyjne o głównych założeniach LSR LGD Ziemi Mińskiej

Dnia 14.12.2018 r. w Chacie Wiklina Ładzyń ul. Wiklinowa 1, 05-304 Stanisławów odbyło się Spotkanie informacyjne o głównych założeniach LSR LGD Ziemi Mińskiej. W trakcie spotkania przedstawiono dotychczasową realizację LSR i działania LGD. Zostały przedstawione liczbowo przeprowadzone nabory, podpisane umowy oraz dotychczas rozliczone operacje. Dzięki informacjom zawartych w prezentacji możliwe było podsumowanie realizacji wskaźników założonych do realizacji w lokalnej strategii rozwoju. Przedyskutowano na spotkaniu działania jakimi zajmuje się LGD w ramach działania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , dzięki dobrej współpracy z samorządami nabory przebiegają zadowalająco. Zarząd LGD poza realizacją naborów przedstawił również stan realizacji Planu Szkoleń i Planu Komunikacji a także plany dotyczące działań w ramach projektów współpracy. Ważną częścią spotkania była dyskusja na temat tego co udało się zrobić ale również tego na czym można skupić się w przyszłych latach. Dziękujemy za liczne przybycie oraz za to, że w czasie przedświątecznym znaleźli państwo chwilę by uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym realizacji LSR w naszej małej ojczyźnie.

 

           

Spotkanie informacyjne o głównych założeniach LSR LGD Ziemi Mińskiej