Aktualności

Spotkanie podsumowujące realizację LSR 2014-2020

Dnia 8 kwietnia 2014 r  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej na lata 2014-2020. Spotkanie podsumowało perspektywę finansową 2014- 2020, omówiono realizację założeń, wskaźników oraz budżetu LSR. Spotkanie zakończyła dyskusja o przyszłym okresie programowania 2021-2027.

 

Spotkanie podsumowujące realizację LSR 2014-2020