Aktualności

Spotkanie podsumowujące realizację LSR 2014-2020

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej na lata 2014-2020. Spotkanie podsumowujące perspektywę finansową 2014- 2020 odbędzie się 8.04.2024 o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim. Na spotkaniu przedstawimy realizację założeń, wskaźników oraz budżetu.

Spotkanie podsumowujące realizację LSR 2014-2020