Aktualności

Szkolenie 01.12.2016 r.

W czwartek 1 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyło się spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej..

Szkolenie poprowadzili pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej – Aneta Wójcik i Sebastian Zdanowicz.

Spotkanie rozpoczął Sebastian Zdanowicz – Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych, który przybliżył zebranym podstawowe warunki umowy o przyznanie pomocy. Omówił także limity pomocy, warunki kwalifikowalności, beneficjentów oraz wymagane załączniki. Następnie Aneta Wójcik – Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej, omówiła procedury naborów wniosków od momentu uzgodnienia kwoty na nabór do momentu podpisania umowy beneficjenta z UM, terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz lokalne kryteria wyboru. Następnie prowadzący omówili dość szczegółowo formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes plan. Beneficjenci poinformowani zostali także o karach za niezrealizowanie operacji wg. umowy.

Szkolenie miało formę warsztatową, gdzie na bieżąco uczestnicy zadawali pytania prowadzącym.

Szkolenie 01.12.2016 r.