Aktualności

Szkolenie 12 czerwca 2017 r.

Dnia 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie miny Mińsk Mazowiecki odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji. Szkolenie poprowadził Piotr Rawski – Dyrektor biura LGD ZM oraz Sebastian Zdanowicz – Główny Specjalista ds. wrażania funduszy unijnych.

Tematem szkolenia były obowiązki beneficjentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Dz. U. poz. 106 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dość szczegółowo omówiono Portal Ogłoszeń ARiMR – obowiązek zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, funkcjonalność portalu oraz wniosek o nadanie uprawnień do portalu.

DSC_0557_00004 DSC_0560_00007 DSC_0561_00008 DSC_0564_00011 DSC_0565_00012 DSC_0566_00013 DSC_0568_00015 DSC_0569_00016 DSC_0571_00018 DSC_0572_00019 DSC_0573_00020 DSC_0574_00021 DSC_0576_00023 DSC_0579_00026 DSC_0580_00027

Szkolenie 12 czerwca 2017 r.