Aktualności

Szkolenie 14 czerwca 2017 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 14 czerwca  2017 roku od godziny 10.00  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz. 23432379_1657548210975535_342453160_o 23469109_1657546834309006_93718837_o  23469470_1657548514308838_1951478332_o 23432912_1657547780975578_862915135_o

Szkolenie 14 czerwca 2017 r.