Aktualności

Szkolenie 24 października 2017 r.

24 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu:

  1. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które
  2. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  3. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
  4. Zachowania dziedzictwa lokalnego,
  5. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  6. Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi,
  7. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Szkolenie skierowane było przede wszystkim dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych jak też dla wszystkich zainteresowanych rozwojem terenów wiejskich.

Szkolenie zaczęło się od omówienia zasad ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego zakresu. Szkolenie przeprowadzili pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej – Sebastian Zdanowicz oraz Aneta Wójcik. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Prześledzono, krok po kroku, formularz wniosku, limity, kryteria wyboru operacji oraz wskaźniki do osiągnięcia w ramach operacji.

DSC_0443 DSC_0444 DSC_0446 DSC_0451 DSC_0454 DSC_0457 DSC_0469 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0489 DSC_0490

Szkolenie 24 października 2017 r.