Aktualności

Szkolenie 26.02.2019 r. – Drogi i infrastruktura niekomercyjna

26 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu:

Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

oraz

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Szkolenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych rozwojem terenów wiejskich.

Szkolenie przeprowadzili pracownik biura LGD Ziemi Mińskiej – Sebastian Zdanowicz oraz Prezes Zarządu Piotr Rawski. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Prześledzono, krok po kroku, formularz wniosku, limity, kryteria wyboru operacji oraz wskaźniki do osiągnięcia w ramach operacji.

       

Szkolenie 26.02.2019 r. – Drogi i infrastruktura niekomercyjna