Aktualności

Szkolenie 29 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r.

Dnia 29 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyły się bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój działalności gospodarczej. Szkolenia poprowadził Sebastian Zdanowicz – Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz Aneta Wójcik – Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej i Paulina Górna – Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR.

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu.

Szkolenie 29 marca 2017 r. oraz 5 kwietnia 2017 r.