Aktualności

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  1. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
  2. wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie odbędzie się dnia 14 czerwca  2017 r. tj. środa od godziny 10.00 w biurze LGD Ziemi Mińskiej 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Tuwima 2A lok.U-3. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM szkolenie 14 czerwiec 2017r.

SZKOLENIE