Aktualności

Szkolenie 6.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat:Zasady rozliczania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Szkolenie odbędzie się dnia 6 listopada 2018 r. od godziny 10.00 w Domu Weselnym Esta ul. Przemysłowa 8,05-300 Mińsk Mazowiecki. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA 6.11.2018r. zasady rozliczania

Szkolenie 6.11.2018 r.