Aktualności

Szkolenie 6 kwietnia 2017 r.

Dnia 6 kwietnia 2017 r. w siedzibie biura LGD Ziemi Mińskiej odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji. Szkolenie poprowadził Piotr Rawski – Dyrektor biura LGD ZM.

Tematem szkolenia były obowiązki beneficjentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Dz. U. poz. 106 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dość szczegółowo omówiono Portal Ogłoszeń ARiMR – obowiązek zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, funkcjonalność portalu oraz wniosek o nadanie uprawnień do portalu.

DSC_0256_00002 DSC_0257_00003 DSC_0258_00004 DSC_0259_00005 DSC_0260_00006 DSC_0261_00007 DSC_0262_00008 DSC_0263_00009

Szkolenie 6 kwietnia 2017 r.