Aktualności

Szkolenie 8 i 15 stycznia 2018 r.

Dnia 8 stycznia 2018 r. oraz 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyły się bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej, zachowanie dziedzictwa kulturalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenia zostały poprowadzone przez Sebastiana Zdanowicza – Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych, Anetę Wójcik – Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej i Paulinę Górną – Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR.

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu. Omówiono najbardziej nurtujące wnioskodawców wątki dotyczące wniosków.

Pozostaje nam życzyć sukcesu w pisaniu wniosków!

                   

Szkolenie 8 i 15 stycznia 2018 r.