Aktualności

Szkolenie dla pracowników gmin 21.09.2016

W środę 21 września 2016 roku w siedzibie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyło się spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów z jednostek sektora publicznego.

Szkolenie poprowadzili pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej – Paulina Górna, Aneta Wójcik i Sebastian Zdanowicz.

Spotkanie rozpoczęła Paulina Górna – Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR, która przybliżyła zebranym podstawowe warunki umowy o przyznanie pomocy. Omówiła także limity pomocy, warunki kwalifikowalności, beneficjentów oraz wymagane załączniki. Następnie Aneta Wójcik omówiła procedury naborów wniosków od momentu uzgodnienia kwoty na nabór do momentu podpisania umowy beneficjenta z UM, terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz lokalne kryteria wyboru. Następnie Sebastian Zdanowicz omówił następujące zagadnienia: cele i wskaźniki LSR, jak również formularz wniosku o przyznanie pomocy. Poinformował także o karach za niezrealizowanie operacji wg. umowy.

Szkolenie miało formę warsztatową, gdzie na bieżąco uczestnicy zadawali pytania prowadzącym.

Szkolenie dla pracowników gmin 21.09.2016