Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania w ramach PROW na lata 2014-2020

W dniach 8-9 września 2016 r. w Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wydział Leader dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Szkolenie dotyczyło zakresu wdrażania poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020. W szkoleniu wzięli udział pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej.

Podczas szkolenia poruszone zostały m. in. kwestie dotyczące zmian Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016, jak również omówione zostały zmiany po nowelizacji w rozporządzeniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 sierpnia 2016 r., formularze i instrukcje do wniosków, formularze umów oraz biznesplan. Dzięki udziałowi w szkoleniu pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej pozyskali wiedzę dotyczącą ogłoszenia konkursów, stosowania zasad konkurencyjności wydatków w ramach poddziałania 19.2, a także ogólne informacje dotyczące pomocy de minimis. Dzięki szkoleniu jakość udzielanego doradztwa przez pracowników biura będzie na wyższym poziomie.

Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania w ramach PROW na lata 2014-2020