Aktualności

Szkolenie z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

17 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Szkolenie skierowane było przede wszystkim dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych jak też dla wszystkich zainteresowanych rozwojem terenów wiejskich.

Szkolenie zaczęło się od omówienia zasad ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego zakresu. Szkolenie przeprowadził Dyrektor Biura LGD ZM – Piotr Rawski ze wsparciem pracowników biura. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które gwarantują spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. Prześledzono, krok po kroku, formularz wniosku, limity, kryteria wyboru operacji oraz wskaźniki do osiągnięcia w ramach operacji.

Pytania, które zrodziły się w trakcie szkolenia, zostaną przekazane i wyjaśnione na najbliższym szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Szkolenie z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych