All posts tagged: lgd

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH
SPOTKANIA INFORMACYJNO DORADCZE DLA Z MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWE

Gmina Data Godzina Miejsce dyżuru
Cegłów Pierwszy piątek miesiąca

2 IX, 7 X, 4XI, 2XII, 6 I, 3 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Cegłowie sala numer 13

ul. Tadeusza Kościuszki 4; 05-319 Cegłów
Dębe Wielkie Pierwszy poniedziałek miesiąca

5 IX, 3 X, 7XI, 5XII, 2 I, 6 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Dębem Wielkim, sala konferencyjna nr 42
 ul. Strażacka 3; 05-311 Dębe Wielkie
Dobre Drugi wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Dobrem

ul. Kościuszki 1 ; 05-307 Dobre

Halinów Pierwszy wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XIII, 3 I, 7 II

Od 10.00 do 14.00 Urząd Miejski w Halinowie, sala konferencyjna

ul. Spółdzielcza 1; 05 – 074 Halinów

Jakubów Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Jakubowie, sala nr 4

ul. Mińska 15; 05-306 Jakubów

Kałuszyn Drugi wtorek miesiąca

13 IX, 11 X, 8 XI, 13 XII, 10 I, 14 II

Od 9.00 do 13.00 Urząd Miejski w Kałuszynie  sala konferencyjna

ul.  Pocztowa 1; 05 – 310 Kałuszyn
Latowicz Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 12.00 do 16.00 Urząd Gminy w Latowiczu, sala nr 12

ul. Rynek 6; 05-334 Latowicz

Gmina Mińsk Mazowiecki Druga środa miesiąca

14 IX, 12 X, 9 XI, 14 XII, 11 I, 8 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, sala 105

ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki

Gmina Mrozy Pierwszy czwartek miesiąca

1 IX, 6 X, 3 XI, 8XII, 5 I, 2 II

Od 8.00 do 12.00 Urząd Miasta w Mrozach sala konferencyjna

ul. Adama Mickiewicza 35; 05-320 Mrozy

Siennica Ostatni czwartek miesiąca

29 IX, 27 X, 24 XI, 29 XII, 26 I, 23 II

Od 9.00 do 13.00 Urząd Gminy w Siennicy  sala konferencyjna

ul. Kołbielska ; 05-332 Siennica
Stanisławów Pierwszy wtorek miesiąca

6 IX, 4 X, 1XI, 6XIII, 3 I, 7 II

Od 9.00 do 13.00 Urząd Gminy w Stanisławowie sala nr 14

05-304 Stanisławów ; ul. Rynek 32
Sulejówek Drugi poniedziałek miesiąca

12 IX, 10 X, 14 XI, 12 XII, 9 I, 13II

Od 10.00 do 14.00 Urząd Miasta w Sulejówku sala nr 2

ul. Dworcowa 55, ; 05-070 Sulejówek

Załącznik
Terminy dyżurów pracowników LGD w gminach

TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMI MIŃSKIEJ W GMINACH CZŁONKOWSKICH
czytaj więcej

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej). Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Na propozycje zmian czekamy od 2 do 19 września 2016 r. do godz. 8:30. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Warszawska 68, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru w sprawie prezentacji projektu zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru odbędzie się 7 września w biurze LGD w godzinach 10.00-12.00.

Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

Załączniki

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach zakresów:

Wzmocnienie kapitału społecznego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 2 lit a i d Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 2 lit b i d Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Rozwijanie działalności gospodarczej – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 2 lit c i d  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 3 lit b i c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Zachowania dziedzictwa lokalnego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – odpowiadającego – 2 ust 1.pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które gwarantują  spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego – odpowiadającego –  § 2 ust 1.pkt 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Mińskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres i temat: Realizacja cyklu szkoleń w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych
odpowiadający
§ 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.

Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji dla ogłoszenia o naborze 1/2016

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE
czytaj więcej

Wyniki naboru na stanowisko Głównego specjalisty do spraw wdrażania funduszy unijnych

KOMUNIKAT

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego specjalisty do spraw wdrażania funduszy unijnych – wybrano kandydaturę Sebastiana Grzegorza Zdanowicza.

Sebastian Grzegorz Zdanowicz posiada duże doświadczenie w pracy administracyjnej, doświadczenie w pisaniu, realizacji i rozliczaniu wniosków finansowych z funduszy UE, doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych i informacyjnych oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Pan Sebastian Grzegorz Zdanowicz spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.

Wyniki naboru na stanowisko Głównego specjalisty do spraw wdrażania funduszy unijnych
czytaj więcej

Walne Zebranie 20 czerwca 2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na
I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

·     Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1730.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

·     ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1800.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

 

PORZĄDEK OBRAD

DOKUMENTY NA WALNE ZEBRANIE

1.Protokół z WZCz 17.12.205r
2.Sprawozdanie finansowe 2015r
3.Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015r
4.Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015r
5.Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres kadencji
6.Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie wyboru Zarządu
7.Projekt Uchwały Nr 5 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
8.Projekt Uchwały Nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Rady
9.Projekt Uchwały Nr 7 w sprawie zakupu nieruchomości

Walne Zebranie 20 czerwca 2016
czytaj więcej