All posts tagged: walne zebranie

Walne Zebranie 20 czerwca 2016

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na
I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

·     Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1730.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

·     ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1800.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.

 

PORZĄDEK OBRAD

DOKUMENTY NA WALNE ZEBRANIE

1.Protokół z WZCz 17.12.205r
2.Sprawozdanie finansowe 2015r
3.Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015r
4.Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015r
5.Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres kadencji
6.Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie wyboru Zarządu
7.Projekt Uchwały Nr 5 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
8.Projekt Uchwały Nr 6 w sprawie uzupełnienia składu Rady
9.Projekt Uchwały Nr 7 w sprawie zakupu nieruchomości

Walne Zebranie 20 czerwca 2016
czytaj więcej

Walne zebranie – 17 grudnia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 17:30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 18,00 w drugim terminie w Hotelu EKWOS w Grębiszewie, ul. Rozwojowa 79; 05-300 Mińsk Mazowiecki odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Link do trasy dojazdu do hotelu EKWOS w Grębiszewie http://ekwos.com.pl/kontakt .

Walne zebranie – 17 grudnia
czytaj więcej