Aktualności

VIII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży

Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży w Siennicy z oku na rok cieszy się coraz większą popularnością. To wydarzenie cyklicznie organizowane w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy. W tym roku odbył się 28 maja 2018 roku. Siennickich gospodarzy wsparły miński oddział PTTK , Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Wójt Gminy Siennica, Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy oraz Urząd Marszałkowski. Natomiast patronatem honorowym objęli wydarzenie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Miński oraz Wójt Gminy Siennica.

Każda z drużyn miała za zadanie odpowiedzieć na liczne pytania krajoznawcze, opowiedzieć o osobliwości Ziemi Mińskiej, sprawdzić się w próbach samarytanki, spróbować swoich sił w slalomach rowerowych na czas oraz rozpoznać rośliny (żywe egzemplarze ze szkolnego ogrodu).

W tegorocznym turniej wzięło udział 84 uczniów. Przyznano I, II i III miejsce w III kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.

Celem corocznie organizowanego turnieju jest:

  1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;
  2. promowanie szlaków turystycznych w powiecie mińskim ;
  3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
  4. integracja różnych środowisk szkolnych, członków PTTK, członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej;
  5. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
  6. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
  7. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej

               

VIII Regionalny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży