Aktualności

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 14.12.2018 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu  14 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 16.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 17.00 w drugim terminie, w Chacie Wiklina Ładzyń ul. Wiklinowa 1, 05-304 Stanisławów, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Proponowany porządek obrad

Protokół z Walnego zebrania Członków z dnia 11.06.2018 r. 

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 14.12.2018 r.