Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 11.06.2018 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16, 30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 17,00 w drugim terminie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 11.06.2018 r.