Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 27.05.2019 r.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16, 00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 16,30 w drugim terminie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 27.05.2019 r.