Aktualności

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2021 roku (czwartek) w Domu Wiejskim w Latowiczu, adres: ul. Rynek 1, 05-334 Latowicz odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i drugim terminie.

  • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 16:30.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

  • Ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członów LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 17:00.

Zgodnie z § 23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów.

Proponowany porządek obrad:

proponowany porządek obrad 9.12.2021

protokół walne 21.06.2021

W związku z tym, że mamy sytuację kryzysową spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, bardzo proszę wszystkie osoby, które zdecydują się uczestniczyć w Walnym Zebraniu o zachowanie obowiązujących zasad sanitarnych.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej