Aktualności

Warsztat refleksyjny 09.02.2021 r.

Dnia 9 lutego 2021 r. w związku ze zobowiązaniami LGD w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie; ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów terytorialnych, a także przedsiębiorcy oraz wnioskodawcy. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizację LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD, przeprowadzonych naborów oraz realizowanych działań aktywizacyjnych. Omówiono także realizację projektów współpracy krajowych i międzynarodowych.  Dyskutowano o możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację LSR.

Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR, przeznaczeniem dodatkowych środków. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie ankiety, gdzie można było anonimowo wyrazić swoją opinię oraz pozostawić wskazówki jak można skuteczniej realizować strategię. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia warsztatu optymalnie wykorzystano inteligencję zbiorową, która niesie ze sobą ogromny potencjał zastosowań.

Warsztat refleksyjny 09.02.2021 r.