Aktualności

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2023

ZAPROSZENIE

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2023

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

DATA:       27 lutego 2023 r.

GODZINA: 11.00

MIEJSCE:   Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie; ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów

PROGRAM:

 1. Stan wdrożenia rekomendacji z warsztatu refleksyjnego przeprowadzonego w dniu 9 lutego 2022 r.
 2. Podsumowanie realizacji LSR oraz działań LGD Ziemi Mińskiej do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. Dyskusja wokół zagadnień:
  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach
  • tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do
  • osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do
  • określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
   • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Warsztat refleksyjny z udziałem reprezentantów wszystkich sektorów współtworzących LGD jest obowiązkowym elementem wewnętrznej ewaluacji strategii, która poprzedza sporządzenie sprawozdania za 2022 rok. Zachęcamy  do przybycia i udziału w pracy warsztatowej. Zapisy i potwierdzenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 22  lutego 2023 r. do godz. 15.00: e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl  telefon: 25 758 80 68.

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2023