Aktualności

Warsztat refleksyjny – relacja

Dnia 27 lutego 2023 r. w związku ze zobowiązaniami LGD w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie; ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz wnioskodawcy. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizację LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD, przeprowadzonych naborów oraz realizowanych działań aktywizacyjnych. Omówiono także realizację projektów współpracy krajowych i międzynarodowych.  Dyskutowano o nowym okresie programowania.

        

Warsztat refleksyjny – relacja