Aktualności

Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Warsztat ewaluacyjny.

Dnia 4 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Pałacu Żaków( Żaków 53, 05-332 Siennica) odbyło się bezpłatne szkolenie połączone z warsztatem ewaluacyjnym dotyczącym dotychczasowego stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Ziemi Mińskiej. Program dnia składał się z 2 części  – w pierwszej części pracownicy LGD omówili zasady ubiegania się o wsparcie w ramach wdrażania poddziałania 19.2, przedstawiono warunki i zakresy wsparcia, omówiono lokalne kryteria wybory, procedury oraz formularz wniosku wraz z biznesplanem. W kolejnej części spotkania Prezes Zarządu Piotr Rawski przedstawił dotychczasowy stan wdrażania LSR, omówił przeprowadzone dotychczas nabory wniosków. Przedstawił procent podpisanych umów w stosunku do wybranych i mieszczących się w limicie wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego. Omówił też działania komunikacyjne jakie stosuje LGD w ramach Planu Komunikacji. Podsumowaniem dnia było zebranie ankiet i opinii od uczestników warsztatu, które będą służyły do określenia efektywności wdrażania LSR oraz będą stanowiły materiał wyjściowy podczas ewaluacji wewnętrznej.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za poświęcony czas owocną dyskusję dotyczącą rozwoju obszaru oraz wyrażanie swojej opinii na temat wdrażania LSR.

DSC_0525 DSC_0529 DSC_0553 DSC_0554 DSC_0562 DSC_0576 DSC_0579 DSC_0583 DSC_0584 DSC_0587 DSC_0513 DSC_0539 paula

Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Warsztat ewaluacyjny.