Aktualności

Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Warsztat ewaluacyjny.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie połączone z warsztatem ewaluacyjnym.

Temat: Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Warsztat ewaluacyjny.

 

Dnia 4 grudnia 2017 r. LGD Ziemi Mińskiej w ramach realizowanego Planu Komunikacji planuje przeprowadzić szkolenie z możliwości pozyskiwania dofinansowania za pośrednictwem LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” . Szkolenie będzie połączone z warsztatem ewaluacyjnym podczas którego zostanie przedstawiony dotychczasowy stan realizacji LSR oraz zebrane zostaną opinie na temat trafności celów LSR oraz ewentualne rekomendacje na przyszłość.

Szkolenie odbędzie się dnia 4 grudnia 2017 r. od godziny 08.00 w Sali konferencyjnej Pałacu Żaków, Żaków 53 05-332 Siennica. Program szkolenia w załączeniu.

Program szkolenia 4 grudnia 2017 pdf

Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Warsztat ewaluacyjny.