Aktualności

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2017

W dniach 5-7 września 2017 r. w Sierpcu odbyły się szkolenia z cyklu szkoleń dla Rady, Zarządu LGD, pracowników biura LGD Ziemi Mińskiej oraz beneficjentów w przedmiocie metodyki pisania, oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Łukasik – Kierownik Wydziału Leader w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski, Główny Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – Sebastian Zdanowicz.

Celem wyjazdu było przeszkolenie członków organu decyzyjnego, członków Zarządu oraz pracowników biura. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami oceny na każdym z istotnych etapów oceny, a także zostały omówione błędy, uchybienia i braki załączników jakie popełniają wnioskodawcy w składanych wnioskach ze wszystkich zakresów określonych rozporządzeniem, a także biznesplanach z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenie obejmowało praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych. Dzięki podnoszeniu kompetencji przez członków Rady i pracowników biura poprzez szkolenia, biorący udział w konkursach na dofinansowanie mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz mieć pewność, że ich wnioski zostaną rzetelnie ocenione.

Potencjalni beneficjenci serią pytań wyjaśnili różne wątpliwości dotyczące wypełniania wniosków. Wszyscy wyszli dość usatysfakcjonowani i pełni zapału do realizacji LSR.

6 września, po śniadaniu, grupa udała się zwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadała jak muzeum powstawało, skąd są eksponaty. Mimo mżawki uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z zaciekawieniem oglądali skarby muzeum, często przypominając sobie własne dzieciństwo lub opowieści dziadków. Tego dnia, po obiedzie odbyły się kolejne panele szkoleniowe.

Szkolenie w Sierpcu pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem LGD, podwyższyło nasze kwalifikacje oraz kompetencje, jak również wpłynęło na zintegrowanie się członków LGD Ziemi Mińskiej biorących udział w tym szkoleniu

. 1_00001 2_00002 3_00003 4_00004 5_00005 7_00007 8_00008 9_00009 10_00010 11_00011 12_00012 13_00013 15_00015 16_00016 17_00017 DSC_0098_00002 DSC_0104_00003 DSC_0109_00004 DSC_0111_00005 DSC_0121_00006 DSC_0122_00007 DSC_0125_00008 DSC_0129_00009 DSC_0136_00010

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2017