Aktualności

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2018

W dniach 25-27 kwietnia 2018 r. w Sierpcu odbyły się szkolenia z cyklu szkoleń dla Rady, Zarządu LGD, pracowników biura LGD Ziemi Mińskiej oraz beneficjentów w przedmiocie metodyki pisania, oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Rawski –Dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski, Główny Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – Sebastian Zdanowicz.

Celem wyjazdu było przeszkolenie członków organu decyzyjnego, członków Zarządu oraz pracowników biura. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami oceny na każdym z istotnych etapów oceny, a także zostały omówione błędy, uchybienia i braki załączników jakie popełniają wnioskodawcy w składanych wnioskach ze wszystkich zakresów określonych rozporządzeniem, a także biznesplanach z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenie obejmowało praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych. Dzięki podnoszeniu kompetencji przez członków Rady i pracowników biura poprzez szkolenia, biorący udział w konkursach na dofinansowanie mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz mieć pewność, że ich wnioski zostaną rzetelnie ocenione.

Potencjalni beneficjenci serią pytań wyjaśnili różne wątpliwości dotyczące wypełniania wniosków. Wszyscy wyszli dość usatysfakcjonowani i pełni zapału do realizacji LSR. Uczestnicy poświecili także część szkolenia omówieniu RODO pod kontekstem pracy w LGD.

W trakcie czasu wolnego uczestnicy korzystali z uroków okolicy zwiedzając Muzeum Wsi Mazowieckiej podczas przejazdu bryczką konną.

Szkolenie w Sierpcu pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem LGD, podwyższyło nasze kwalifikacje.

           

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2018