Aktualności

WYJAZD STUDYJNY „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości” w dniach 16-18.12.2019 r. do Zakopanego . Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) lub działające na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej lub, ( gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica ,Stanisławów, Sulejówek). Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN REKRUTACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYJAZD STUDYJNY „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości”