Aktualności

Wyjazd studyjny połączony z warsztatami w ramach projektu „Kulturalnie połączeni” na Azory

W dniach 29.07.2023 do 3.08.2023 r. grupa 14 aktywnie działających członków LGD Ziemi Mińskiej odbyła wizytę studyjną do Portugalii – na  Azory. Wizyta miała na celu rozwijanie kompetencji oraz poszerzenie horyzontów organizacji w celu działań na rzecz edukacji i aktywizacji społeczności lokalnej. Podczas wizyty przedstawiciele LGD, wzięli udział w warsztatach w ramach działań edukacyjnych oraz zapoznali się z działalnością w sferze edukacji dorosłych, a także promocji tych działań. Przedstawiciele LGD Arde pokazali członkom LGD Ziemi Mińskiej piękny ogród botaniczny – Terra Nostra Park oraz gorące źródła oraz zaprezentowali warsztaty rękodzielnicze z wykorzystaniem produktów lokalnych. Partnerzy podczas spotkań wspólnie z członkami LGD konsultowali sposoby dalszych, wspólnych działań mających na celu wspieranie edukacji, rozwój obszarów wiejskich, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrację międzypokoleniową oraz rozwój kultury lokalnej przez wspieranie edukacji historycznej. Wizyta studyjna z pewnością zaowocuje wypracowaniem rekomendacji na rzecz dalszego działania w sektorze edukacji dorosłych, aktywizacją grupy docelowej, a przede wszystkich zastosowaniem nabytej wiedzy w dalszej działalności.

Wyjazd studyjny połączony z warsztatami w ramach projektu „Kulturalnie połączeni” na Azory