Aktualności

Zabuże 14-16.09.2016

W dniach 14-16 września 2016r. w Zabużu odbyły się szkolenia z cyklu szkoleń dla Rady, Zarządu LGD, pracowników biura LGD Ziemi Mińskiej oraz beneficjentów w przedmiocie metodyki pisania, oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Łukasik – Kierownik Wydziału Leader w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski. W ramach technicznej obsługi komputerowego programu do oceny wniosków szkolił Pan Mariusz Wachowicz.

Celem wyjazdu było przeszkolenie członków organu decyzyjnego, członków Zarządu oraz pracowników biura. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami oceny na każdym z istotnych etapów oceny: ocena wstępna, ocena zgodności z LSR, ocena zgodności z Programem oraz wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Szkolenie obejmowało praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych. Dzięki podnoszeniu kompetencji przez członków Rady i pracowników biura poprzez szkolenia, biorący udział w konkursach na dofinansowanie mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz mieć pewność, że ich wnioski zostaną rzetelnie ocenione.

Potencjalni beneficjenci serią pytań wyjaśnili różne wątpliwości dotyczące wypełniania wniosków. Wszyscy wyszli dość usatysfakcjonowani i pełni zapału do realizacji LSR.

Następnego dnia po śniadaniu grupa udała się na wizytę studyjną do Pani Paluch Aliny, która prowadzi wraz z córką tłocznię soków. Pani Alina bardzo ciekawie i rzeczowo opowiedziała w jaki sposób firma powstała i jak się rozwija do dziś. Następnie przejechaliśmy do Darów Natury, gdzie oprowadzono nas po okolicy pokazując różne rośliny, które mają właściwości lecznicze, kosmetyczne, odkażające itd. Uczestnicy byli bardzo zaciekawieni, gdyż często spotykamy takie rośliny na naszych podwórkach, a nie znamy ich właściwości.

Szkolenie w Zabużu pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem LGD, podwyższyło nasze kwalifikacje oraz kompetencje, jak również wpłynęło na zintegrowanie się członków LGD Ziemi Mińskiej biorących udział w tym szkoleniu.

Zabuże 14-16.09.2016