Aktualności

Zaproszenie na spotkania – opracowanie nowej LSR

Rozpoczynamy spotkania robocze realizowane w ramach Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy oraz określenie najważniejszych celów LSR.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania, odbędzie się min. 12 spotkań – po jednej w każdej gminie członkowskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i wybrania terminu dogodnego dla siebie.

harmonogram-spotkan-nowy

Zaproszenie na spotkania – opracowanie nowej LSR