Aktualności

Zaproszenie na warsztat refleksyjny – 09.02.2021 r.

ZAPROSZENIE

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2021

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

DATA:       9 lutego 2021 r.

GODZINA: 12.30

MIEJSCE:   Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie; ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów

PROGRAM:

 1. Stan wdrożenia rekomendacji z warsztatu refleksyjnego przeprowadzonego w dniu 21 lutego 2020 r.
 2. Podsumowanie realizacji LSR oraz działań LGD Ziemi Mińskiej do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Dyskusja wokół zagadnień:
  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jaki sposób jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  • Czy procedury naboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych
   i doradczych biura LGD?
  • Jakie są propozycje doskonalenia pracy LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR
   i potrzeby obszaru?

Warsztat refleksyjny z udziałem reprezentantów wszystkich sektorów współtworzących LGD jest obowiązkowym elementem wewnętrznej ewaluacji strategii, która poprzedza sporządzenie sprawozdania za 2020 rok. Zachęcamy  do przybycia i udziału w pracy warsztatowej. Zapisy i potwierdzenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 5  lutego 2021 r. do godz. 15.00: e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl, telefon: 25 758 80 68, ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 liczba uczestników została ograniczona do 15 osób.

Piotr Rawski

Prezes Zarządu LGD Ziemi Mińskiej                                                                             

Mińsk Mazowiecki, 27 stycznia 2021 r.

Zaproszenie na warsztat refleksyjny – 09.02.2021 r.